CUTTING EDGE FINANCING BY

Vilket affärsupplägg passar dig bäst?
Läs mer här

Just nu!

27 boendemoduler i lager

Läs mer

Begagnade bodar i lager

Läs mer

Rikstäckande leverantör av byggbodar & temporär utrustning

Caltrade är din leverantör och externa inköpspartner. Vi vill tona ner det faktum att vi skulle vara dedikerade bostadsproduktion i Sverige, men det råder ingen tvekan om att det är vår största marknad. Ett av de ben verksamheten vilar på är handel vilket betyder att vi också ser till andra marknader.

Vad menar vi med ”extern inköpspartner”? Erfarenheten visar att majoriteten av kunderna gärna skulle skära ned på tid, resurser och kostnader relaterat inköpsprocesser om det fanns bra alternativ. Vi avlastar kunden genom att göra majoriteten av all research och ta fram det bästa urvalet med lägsta möjliga kostnad. När vi är nöjda presenterar vi förslaget vid exempelvis ett möte där resultatet redovisas, en mejlad offert eller ett anbud.

Vi förväntar oss inga avtalsmässiga partnerskap. Vi kan vara din externa inköpspartner som erbjuder dig avlastning och som tar fram de bästa möjliga alternativen till lägsta möjliga kostnader.

Välj ditt verksamhetsområde för att hitta relevant utrustning till ditt projekt

Vi är Caltrade
Din leverantör av utrustning för alla dina byggprojekt.

Caltrade tar det bästa från alla samlade erfarenheter och bygger ett koncept som gör oss till en superpartner. Tanken är att göra det vi gör på ett korrekt, ansvarsfullt och ödmjukt sätt. Målet är att försöka uppnå win-win i varje enskilt fall.

Läs mer

Byggbodar för arbetsplatser
Byggbodar för året runt användning.

Caltrade är din partner för högkvalitativa byggbodar anpassade efter skandinavisk standard. Vi erbjuder hållbara lösningar för din arbetsplats och det finns möjlighet att välja mellan färdiga lösningar eller skapa en skräddarsydd bodlösning som passar exakt till din specifika situation.

Läs mer om våra bodar

Byggbodar för arbetsplatser
Vi erbjuder uthyrning, försäljning, leasing samt re-buy för de flesta av våra produkter.