Entreprenadtjänster

Caltrade AB är mer än enbart produktleverantör.

Vi är en helhetsleverantör med en rad olika entreprenadtjänster under vårt paraply. Vi erbjuder dimensionering, montering, personal, installationer och service inom nedan kategorier:

  • Etablering av bodar
  • Mark och anläggning
  • VVS
  • Byggström och belysning
  • Snickerier
  • Kran och hiss

I de flesta fall bjuds vi in till att delta i kundens projektering redan före anskaffning av utrustning eller tjänst sker. Vi kan underlätta informationsinsamlingen och komma med professionella rekommendationer då vi är kompetenta inom både produkt och entreprenadtjänst. Om vi gör ett gott intryck i projekteringsskedet leder det ofta till att vi får fortsatt förtroende genom att kunderna handlar våra produkter och/eller tjänster.


Hör av dig till oss med din förfrågan till request@caltrade.se