Varje byggarbetsplats är beroende av elförsörjning. Vi erbjuder ett brett utbud av utrustning inom byggström som exempelvis elcentraler, transformatorer, generatorer, batterilager, laddstationer, kablar m.fl.

Elcentraler
Vi kan idag erbjuda elcentraler från marknadens kanske två mest erkända fabrikat. El-Björn och Satema. Samtliga elcentraler uppfyller tillämpliga krav enligt Europanorm och Elsäk. Högsta kvalitet i konstruktion och materialval. Alla produkter funktionskontrolleras innan leverans.

Laddstationer
Med den nya smarta elbilsladdaren kan du bekymmersfritt styra en eller flera laddare. Laddaren har en inbyggd RFiD-läsare som gör det möjligt att tillhandahålla användarkontroll genom att använda en laddbricka. Detaljerade förbrukningsrapporter hämtas enkelt, vilket i sin tur gör det möjligt att fakturera varje enskild användare.

Smart laddstation är även kompatibel med företag som kan ta hand om betallösningar och fakturering av förbrukning.

De smarta laddstationerna kan leverera en laddeffekt på upp till 22kW, beroende på vilken version som väljs. Laddstationerna kommunicerar med varandra och fördelar därefter effekt efter vad som finns tillgängligt utifrån inställda parametrar. Detta gör det enkelt att lägga till eller ta bort laddare efter behov i ett projekt.