Bodar och boendemoduler

Våra bodar och boendemoduler är skapade med skandinavisk standard i åtanke, vilket säkerställer en pålitlig användning året om. Varje produkt är noggrant designad för långvarig användning och minimalt underhåll, vilket resulterar i en kostnadseffektiv lösning för våra kunder.

Bodar av högsta kvalitet

Materialvalet i våra bodar och boendemoduler är av högsta kvalitet, vilket ger dem en lång teknisk livslängd och stor uthållighet. Vi har valt material som kan motstå skandinaviska väderförhållanden och samtidigt kräver minimalt underhåll, vilket gör dem idealiska för långvarig användning i olika miljöer.

Våra bodar är designade för att passa olika ändamål och användningsområden. Oavsett om du behöver kontorsutrymmen, boendeenheter, workshops, omklädningsrum, tvättstugor eller toaletter, så har vi en lösning som passar dina behov. Vi erbjuder även invändiga trappor för att möjliggöra konstruktion av stora etableringar som uppfyller evakueringsregler och samtidigt är bekväma att använda för våra kunder.

Skräddarsydda lösningar

Genom att kombinera våra standardbodar med specialdesignade alternativ kan vi skapa skräddarsydda lösningar som passar våra kunders specifika behov. Detta innebär inte bara att kunden får en produkt som är perfekt anpassad efter deras krav, utan det kan också leda till lägre kostnader för själva boden, transporter och monteringsarbeten.

Vi erbjuder ett brett utbud av standardlösningar för att möta olika behov och önskemål. Genom att klicka på kategorierna nedan kan du se ett urval av våra produkter. Om du inte hittar vad du letar efter kan vi skapa en skräddarsydd planlösning baserad på dina specifika önskemål och behov. Kontakta oss antingen via formuläret nedan eller genom att skicka ett mail till request@caltrade.se för att diskutera dina krav och få en skräddarsydd lösning som passar dig.Mer om våra arbetsbodar och boendemoduler
Det finns en rad olika namn för bodar lite beroende av i vilken bransch man som användare är verksam inom samt vilken typ av lösning man letar efter. Några av namnen kan vara: Byggbod, byggmodul, barrack, byggbarrack, manskapsbod, personalbod, kontorsbod, evakueringsbod, evakueringsmodul, boendemodul med flera. Det finns en standard som alla i tillverkningsledet förhåller sig till och det är yttermått. Det finns givetvis avvikelser men yttermåtten brukar ligga omkring 2950 x 8570 x 3000 mm. Innermåtten beror på hur bodarna inreds och vilken planlösning de har. Även u-värden och väggtjocklekar med flera spelar in. Bodarna hos oss på Caltrade finns i ett 50-tal standardutföranden. De är tillverkade med planlösningar och inredning som har använts av olika kunder genom åren. Beprövade planlösningar som vi vet är praktiska och användbara. Det finns även de som är mer anpassade för specifika ändamål men som vi ändå anser bör gälla som en standardlösning. Vi erbjuder två kategorier:
  • Bodar för arbetsplatsen – Här önskar man utrymmen för personal och tjänstemän. Dessa etableras ofta inom byggområdet eller i mycket nära anslutning.
  • Bodar för boende - Kan indelas i två underkategorier. Utrymmen för personalboende och utrymmen för hyresgäster.
Under de senaste 15–20 åren har fabrikerna utvecklats till att man idag tillsammans med intern eller extern säljorganisationen erbjuder skräddarsydda nyckelfärdiga lösningar. Förutom att vi skapar din efterlängtade och väl behövda bodlösning ser vi också till att allt kommer på plats. Vi erbjuder även begagnade arbetsbodar. Majoriteten av dem är tillverkade före 2010 varav de flesta runt 2005. Alla våra begagnade byggbodar används fortfarande för uthyrning men är bodar som vi kan tänka oss att avyttra om priset är rätt. Beroende av tillverkningsår och modell brukar de kosta mellan 50 000 – 150 000 SEK. Som nämnt ovan kan vi också erbjuda våra kunder uthyrning. Priserna förändras vecka till vecka och det enda ni behöver göra är att skicka in en kort förfrågan om vilken lösning ni är ute efter så återkommer vi med pris. Tillsammans med noggrant utvalda partnerföretag erbjuder vi en helhetslösning som inkluderar markarbeten, elarbeten, VVS och montering. Vi är med dig hela vägen från din första kontakt med oss till att vi lämnar över nyckeln.
Så här arbetar vi:
Vi projekterar tillsammans med kunden, vilket ofta betyder att vi bistår i kundens informationsinsamling, även om det ligger före vi har fått ett tilldelningsbeslut eller en beställning. Ofta saknar kunden tillräcklig kunskap för att kunna formulera en tydlig anbudsförfrågan. Vi hjälper alltså till med det. För att bodar säkert ska kunna etableras behöver marken vara anpassad för ändamålet. Vi åtar oss markarbeten om kunden inte har möjlighet att ombesörja detta. Vidare behöver bodarna försörjas med elektricitet, vatten och avlopp. Här har vi egen personal som är behöriga att arbeta inom de områdena. Logistik och transport blir ofta stora frågor. Här har vi många och återigen många års erfarenhet vilket gör att vi väljer rätt samarbetspartners, rätt personal och ser till att vi har rätt kunskaper på plats. Vi ser fram emot att höra av dig.