Ljuset påverkar hur vi uppfattar och förstår vår omgivning.
I en bra ljusmiljö känner vi oss trygga och kan utföra våra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande och säkert sätt. Bra ljus innebär att det finns dagsljus och belysning så att man uppfattar rummet eller omgivningen korrekt och ser bra samt får en god dygnsrytm.

Inom kategorin belysning kommer du att hitta produkter som belysningsmast, strålkastare, kranbelysning, bojbelysning, nödbelysning, lampor och mycket mer. Vi erbjuder det mesta inom belysning avsedd för användning på byggarbetsplatser både inom- och utomhus men också för särskilda ändamål som att belysa stora områden eller mindre utrymmen.